FAQ

Wat voor een soort gas zit er in de cilinder?

Ballongas is de populaire benaming voor helium, het gaat dus om precies hetzelfde gas .In tegenstelling tot wat sommige mensen denken is helium een niet brandbaar, niet giftig en niet explosief gas. Het misverstand dat helium wel brandbaar is, is ontstaan doordat mensen helium verwarren met het brandbare waterstof. Veel mensen kennen de oude beelden van de brandende zeppelin "Hindenburg", deze was gevuld met waterstof.

Kan een  cilinder exploderen?

Nee, een cilinder kan niet exploderen. De reden hiervoor is dat de cilinders  zijn voorzien van een gekeurde barstschijf. Bij een eventuele calamiteit, zoals bij brand, loopt de cilinder gecontroleerd leeg en explodeert niet. U kunt en mag een heliumcilinder daarom dan ook gerust thuis gebruiken en opslaan.

Is het inademen van helium gevaarlijk?

Helium wordt vaak ingeademd om een hoog stemmetje te krijgen. Door veelvuldig helium in te ademen bestaat de kans op zuurstoftekort in de hersenen wat kan lijden tot schade. Helium is dus niet geschikt om in te ademen.

Hoe kan ik zien of de heliumcilinder bijna leeg is?

Naarmate de heliumcilinder leger wordt neemt de druk waarmee de ballonnen worden opgeblazen, af. Het vullen duurt verhoudingsgewijs langer naarmate de heliumtank leger wordt. Gewicht is geen goede graadmeter want het verschil tussen een volle en een lege cilinder is slechts een paar gram.

Waarom heb ik niet alle ballonnen met de heliumcilinder kunnen vullen?

De heliumcilinder heeft ongeveer 15% meer inhoud dan wat nodig is om de geleverde ballonnen te vullen. Als u andere ballonnen gebruikt of u blaast ze groter op dan is aangegeven kunt u niet alle geleverde ballonnen vullen. Om verspilling en lekken van helium tegen te gaan, draagt u er zorg voor dat u de nek van de ballon goed om het vulventiel plaatst bij het vullen.

Als ik helium over heb, kan ik dit bewaren?

Ja, als u na gebruik de groene hoofdkraan op de cilinder stevig dichtdraait, kan de cilinder minimaal een jaar worden bewaard zonder noemenswaardig verlies van helium.

Kan mijn heliumcilinder hervuld worden?

Uw cilinder is niet geschikt om te hervullen. Zodra deze door de fabriek is gevuld, kan er alleen helium uit.

Waar kan ik een Nederlandstalige instructie vinden?

Deze kunt u hier vinden